Plager i skulderen - en jungel av tilstander

 

Skulderen er et veldig bevegelig ledd som er avhengig av et samarbeid av mange forskjellige muskler for å fungere optimalt. Ofte kan en mangel på samarbeid mellom disse musklene skape feilbelastning og slitasje i skulderleddet, overbelastning av sener og muskulatur, eller irritasjoner/betennelser av slimpose, nerver og sener i området rundt dette kompliserte leddet. 

 

Årsaker

 

Det finnes mange årsaker til plager i skulderen. Det kan komme av gjentatte tunge løft, langvarig ensidig arbeid eller psykososiale forhold. En smertetilstand som kan oppstå kalles Subacromialt Impingement Syndrom eller inneklemmingssyndrom og utgjør nesten halvparten av tilfellene med skuldersmerter. Med denne tilstanden innebærer også ofte senebetennelser og den vanligste formen her er Supraspinatus Tendinopati - en overbelastning av senen som løfter armen ut til siden. 

Har du denne tilstanden, er det i begynnelsen ekstremt viktig med tilpasset aktivitet. Betennelsen/irritasjonen skal dempes og dermed er bevegelser som fremprovoserer smerten med på å forlenge (og i verste tilfellet forverre) tilstanden. Derimot vil all bevegelse som ikke fremprovoserer kjent smerte være positivt, da det skaper sirkulasjon i området og styrker senen som mest sannsynlig er svak. 


Plager i skulderen kan også oppstå akutt etter en ulykke, eksempelvis et fall rett på skulder eller en bilulykke. Dersom du har vært utsatt for en ulykke og dermed ikke bruker skulderen, kan den etter kort tid stivne til. Denne tilstanden kalles frossen skulder/frozen shoulder. Frossen skulder kan også oppstå som en primær plage, det vil si uten at det har vært en skade eller en ulykke på forhånd.

 

Frossen skulder kan vare fra ett til tre år. Det kan være en tålmodighetsprøve for mange. I startfasen og frem til du igjen kan klare å sove på skulderen er det ingen konservativ behandling som virker, men når smerten har stabilisert seg kan du starte behandling og veiledet trening. 

 

Finnes det behandling som kan hjelpe mine plager i skulderen ? 

 

Det finnes mange årsaker til en plager i skulderen og dermed også flere behandlingsalternativer som kan hjelpe mot plager i skulderen. For å finne den beste behandlingen for deg starter vi alltid med en grundig undersøkelse og test for å avklare tilstanden og kunne vurdere hvilket behandlingsregime som vil være det beste.

Vi bruker behandlingsformer som leddbehandling, triggerpunktbehandling, traksjoner, mobilisering, dry needling, trykkbølgebehandling, redcord, øvelsesterapi og kognitiv terapi. Ofte kan det være smart med en radiologisk eller ultralyd undersøkelse for å utelukke skader, slitasje eller andre underliggende tilstander som kan være med på å skade ubalanse i skulderdynamikken. 


- Har du plager i skulderen som vedvarer mer enn seks uker, bør du oppsøke hjelp.

- Har du vært utsatt for en ulykke bør du oppsøke legevakt eller kiropraktor straks.

 

Ta gjerne kontakt med Camilla som har spesialisert seg på skulderplager - på camilla@sarpsborgkiropraktorklinikk.no eller 69 13 06 00.

  

Åpningstider

  • Mandag Kl. 08:00 – 16:00
  • Tirsdag Kl. 08:00 – 17:00
  • Onsdag Kl. 08:00 – 16:00
  • Torsdag Kl. 08:00 – 17:00
  • Fredag Kl. 08:00 – 16:00

Kontakt