Hva er Skanlab Therapy? 

 

Skanlab Therapy er en dyp varmebehandling - som brukes av leger, fysioterapeuter, kiropraktorer og veterinærer i hele verden. Skanlab Therapy er mye brukt til sub-akutte og kroniske smertetilstander og er ofte et effektivt behandlingsalternativ for idrettsutøvere. 


Hvordan virker Skanlab Therapy på kroppen min ? 

 

Skanlab Therapy skaper en optimal, lokal og dyp varme, som umiddelbart øker den lokale sirkulasjonen, reduserer smerter, bedrer vevet elastisitet og dermed bedrer bevegeligheten. 

 

Hvor lang tid tar en behandling med Skanlab ? 

 

Behandlingstider er vesentlig avhengig av vevets type og oppbygning og er i gjennomsnitt 4 til 6 minutter lang. Ved større vevsområder (f.eks. lårmuskelen) kan det være nødvendig med opptil 10 minutters behandling. 

 

Hvilke tilstander kan ha effekt av Skanlab Therapy ? 

 

Skanlab brukes stort sett på tilstander som har vart i uker til måneder, ofte i sammenheng med andre behandlingsteknikker: 

 

 • Whiplash
 • Myalgier
 • Torticollis
 • Seneplager som f.eks. Supraspinatus Tendinopati, “Tennisalbue”, Akilles Tendinopati og ”Jumpers Knee”
 • Frossen skulder
 • Impingement syndrom 
 • Bursitter
 • Muskelskader
 • Ryggplager

 

Kan alle behandlere bruke Skanlab Therapy? 

 

Behandlere som bruker Skanlab Therapy skal ha deltatt på et godkjent kurs i regi av Skanlab og kunne vise fram et bevis på godkjent opplæring. 

 

Kan Skanlab Therapy være farlig ? 

 

Ved riktig bruk og av godkjent Skanlab terapeut er Skanlab Therapy en ufarlig behandlingsmetode, ofte uten bivirkninger. Brukes apparatet av en ufaglært, kan den i verste fall forårsake brannskader på kroppen, både utvendig og innvendig. 

Bruk alltid en faglært behandler ved behandling av Skanlab Therapy. 

 

Alle behandlere ved Sarpsborg Kiropraktorklinikk er godkjente for bruk av Skanlab Therapy, Trykkbølge og Laserterapi. 

Les gjerne mer på hjemmesidene til Skanlab for mer informasjon.

 

Åpningstider

 • Mandag Kl. 08:00 – 16:00
 • Tirsdag Kl. 08:00 – 17:00
 • Onsdag Kl. 08:00 – 16:00
 • Torsdag Kl. 08:00 – 17:00
 • Fredag Kl. 08:00 – 16:00

Kontakt