Isjas og prolaps

 

Isjas er en samlebetegnelse på lidelser hvor hovedsymptomet er smerter som stråler fra korsryggen, bak hoften, ned i låret og eventuelt ned i baksiden eller utsiden av leggen og ut i foten. Isjas er altså et symtom som kan ha flere årsaker. (ref. Store Medisinske Leksikon)

Den vanligste årsaken til isjas er kompresjon av en eller flere nerverøtter forårsaket av en skiveprolaps eller spondylose - som enkelt forklart er trange forhold i spinalkanalen pga slitasjeforandringer. 

Andre, mindre vanlige årsaker er infeksjon, betennelse, svulst og vaskulær sykdom. 

 

Diagnosering av prolaps

 

Diagnosering av prolaps med nerverotkompresjon gjøre med en klinisk undersøkelse av faglig dyktig helsepersonell. Tilleggsundersøkelser som MR/CT/Røntgen er ikke grunnlag for en diagnose, men kan brukes som et tilleggsverktøy når det er vanskelig å lokalisere nivået eller ved mistanke om annen alvorlig underliggende sykdom. 

 

Kompresjon av en nerverot kan gjenkjennes av typiske symptom-mønstre, basert på hvilket nivå i korsryggen nerven er i klem. 

L1 nerverotkompresjon: Prolaps på L1 nivået i korsryggen er sjeldent, og derfor er symptomer på dette uvanlig. Hvis det er tilfellet at du har prolaps på dette nivået, vil normale symptomer være smerte og/eller nummenhet lysken (se illustrasjon). Svakhet i hoftebøyer kan også forekomme. 

 

L2/3/4 nerverotkompresjon: det er overlap mellom L2, L3 og L4 nerverøtter og derfor er disse nervene med på å forsyne mye av den samme muskulatur og hud og det kan derfor være vanskelig å skille mellom disse nivåene. Symtomer på nerverotkompresjon på et eller flere av disse nivåer er smerte og/eller nummenhet i fremside og innside lår/kne (se illustrasjon).

Den vanligste pasientgruppen med problemer på disse nivåene er eldre pasienter med symptomer på spinal stenose. 

Akutte ryggsmerter er gjerne årsaken til at en pasient oppsøker undersøkelse/behandling og denne smerter kan ofte stråle frem til øvre lår, ned til kneet, og i enkelt tilfeller helt ned til innsiden av leggen. På undersøkelsen kan det avdekkes svakhet i hoftebøyer, knestrekker og hoftemuskulatur som løfter beinet ut til siden. Følighet i hudet kan også være redusert i fremsiden av låret og ned til innsiden av leggen. Tap av knerefleksen er også vanlig hvis det er svakhet i muskulatur.  

 

L5 nerverotkompresjon: kompresjon av L5 nerverot er den vanligste nerverotkompresjonen i korsryggen. Den presenterer gjerne med smerter som stråler ned baksiden og utsiden av beinet ned i foten. På undersøkelse kan det avdekkes svakhet i muskulaturen som løfter fremre fot og storetå fra bakken, samt inversjon og eversjon av fotbladet. Problemer i sideløft av beinet kan også bli oppstå i mer alvorlige tilfeller, pga svakhet i gluteus muskuatlur (muskulatur i rumpen). I noen tilfeller kan det være synlig muskeltap i legg og fot. 

Tap av følighet er begrenset til utsiden av leggen og oversiden av fotbladet. Reflekser er som oftest tilstede, men i enkelte tilfeller kan hamstring-refleksen være noe nedsatt i det berørte beinet . 

 

S1 nerverotkompresjon: Når S1 nerveroten er komprimert, vil du kjenne smerteutstråling ned baksiden av av beinet til undersiden av foten. På undersøkelsen er det ofte vanskelig å gå på tærne, og det kan være svakhet knebøyeren i den store gluteus muskelen som påvirker løft av beinet bakover. Tap av følighet er gjerne begrenset til baksiden av beinet og utsiden av foten, i enkelte tilfeller kan det kjennes ut som det ligger en klump under fotbladet og det kan være lett å tråkke over i ankelleddet. En fraværende ankel-refleks er vanlig. 

 

S2/S3/S4 nerverotkompresjon: Påvirkning av disse nerverøttene er uvanlig, men kan oppstå ved en stor sentral prolaps i et høyere nivå. Typiske symptomer på dette kan være smerter i rumpe eller sakrum, med stråling ned bakside av lår eller til skrittet. Muskelsvaket går som regel på tap av kontroll på blære eller tarm og seksuell aktvitet kan påvirket i enkelte tilfeller. 

 

Alvorlighetsgraden kan deles inn i 3 nivåer: 

1. Smerter og tap av følighet, uten tap av andre nevrologiske funksjoner. 

2. Smerter, tap av følighet og noe tap av muskelkontroll/reflekser - men ikke økende. 

3. Smerter i nerverotdistribusjon, tap av følighet og alvorlig/økende tap av muskelkontroll. 

 

I tilfeller med nivå 3 symptomer og utfall, bør pasienten straks henvises til ortopedisk evaluering for å unngå at funksjonstapen kan bli permanente. 

 

Behandling av isjas og prolaps

 

Norsk kiropraktorforening har utviklet trygge og kompetente retningslinjer for behandling av prolapser nivå 1 og 2. Nivå 3 nerverotkompresjon skal henvises videre til riktig instans for rask evaluering ift om det er nødvendig med kirurgisk inngrep.

Behandlingen kan bestå av alt fra forsiktige bløtvevsteknikker og laserbehandling til leddjustering og traksjon av korsrygg. En stor og viktig del av behandlingen er oppfølging og råd, slik at du som har prolaps belaster kroppen og beveger deg riktig - da tilstanden i de fleste tilfeller er reversibel og symptomene gradvis kan avta. Råd om å holde seg sengeliggende er foreldet og erstattet av en kombinasjon av bevegelse og avlastning. Gåtur i skogen er ikke alltid en løsning for prolapspasienter, da hver enkelt tilstand er unik og må tilpasses etter personens sympomer og alvorlighetsgrad. 

Forsikre deg om at du oppsøker en kiropraktor som er kompetent på utredning av isjas og prolaps, slik at du får riktig behandling og tilpassede råd for bruk og belastning av kroppen. 

 

Hva kan jeg gjøre selv ?


Ved mistanke om isjas eller prolaps, er det viktig å avlaste korsryggen så mye som mulig de første 10-14 dagene, dvs unngå for mye stillesittende posisjoner så mye som mulig - da dette er mest belastningen for korsryggen og skive. 

Unngå også aktiviteter og bevegelser som gir deg smerter så mye som mulig. Ofte er det vanskelig å unngå de helt i hverdagen, men en reduksjon av smerter og belastning av korsrygg kan også bremse en pågående prolaps og avlaste nerveroten og kan har store innvirkning som smertene dine. 


Ikke gjør øvelser uten å ha konferert med en kvalifisert behandler, da enkelte øvelser kan forverre en tilstand. 

 

- Oppsøk fastlege eller en av oss ved Sarpsborg Kiropraktorklinikk hvis du har alvorlig tap av muskelkraft, nummenhet i begge sider av skrittet eller tap av kontroll på blære eller tarm - da dette krever umiddelbar medisinsk vurdering.

 

Åpningstider

  • Mandag Kl. 08:00 – 16:00
  • Tirsdag Kl. 08:00 – 17:00
  • Onsdag Kl. 08:00 – 16:00
  • Torsdag Kl. 08:00 – 17:00
  • Fredag Kl. 08:00 – 16:00

Kontakt