Hva er en fysioterapeut?


Fysioterapeuter er autorisert helsepersonell og har et selvstendig vurderings- og behandlingsansvar i pasient-/klientsituasjoner. De er underlagt helsepersonellover, som bl.a innebærer at de skal utøve forsvarlig fysioterapi og holde seg faglig oppdatert. 

Fysioterapeuter kan arbeide som selvstendig næringsdrivende med eller uten avtale med kommunene. De behandler et bredt spekter av pasienter i alle aldre fra kortvarig opptrening etter skade eller operasjon til mennesker med sammensatte og/eller kroniske lidelser som trenger oppfølging over lang tid. 


Er fysioterapi alternativ behandling? 


Nei, fysioterapeuter er autorisert helsepersonell og er dermed ikke en alternativ behandlingsform. 


Hva kan fysioterapi hjelpe deg med ? 


En fysioterapeut forebygger og behandler skader og sykdommer som gir smerter og/eller nedsatt funksjon i muskel- og skjelettsystemet. Behandling er basert på undersøkelse og vurdering av pasientens plager og hva pasienten selv ønsker hjelp til. Målet er at pasienten kan gjenvinne, holde ved like eller forbedre sin normale funksjonsevne og fysiske potensial. 


Trenger man henvisning for å få time til fysioterapi? 


Nei, fra 01.01.2018 var det ikke lenger nødvendig med henvisning fra lege, manuellterapeut eller kiropraktor for å få time hos fysioterapeuter med driftsavtale. Oppsøker du en privat fysioterapeut, er det heller ikke nødvendig med henvisning. 


Hva er forskjellen på privat og offentlig fysioterapi? 


Hos privatpraktiserende fysioterapeuter uten driftstilskudd fra kommunen kan man komme direkte inn til undersøkelse og behandling uten at man trenger rekvisisjon fra lege eller manuellterapeut.

Det er er verdt å merke seg at det ofte er betydelig kortere ventetid for behandling ved private klinikker uten tilskudd. Differansen mellom folketrygdens egenandeler og prisen på behandling hos privatpraktiserende fysioterapeuter er ofte ikke så stor som mange tror.

Dersom man i tillegg ser på kostnadene i et større perspektiv i forhold til personlige påkjenninger i forbindelse med å forholde seg til ventelister i det offentlige, kostnad forbundet med eventuelt sykefravær, utbetalinger  av sykepenger ved sykemelding og eventuelt tapte arbeidsinntekter for den enkelte blir det ofte gunstigere for alle parter å betale noe ekstra for å komme raskere til behandling hos en privatpraktiserende fysioterapeut uten driftstilskudd.


Er det privat eller offentlig fysioterapi ved Sarpsborg Kiropraktorklinikk ? 


Ved Sarpsborg Kiropraktorklinikk har vi kun privat fysioterapi. Dette er for å unngå ventetider slik at pasienter kan få rask hjelp med sine plager, og for at hver enkelt pasient får god tid til behandling og opptrening av sine skader/plager. 


Kan en fysioterapeut henvise videre til spesialist eller Røntgen/MR? 


Nei, en fysioterapeut har ikke mulighet til å henvise til spesialist eller radiologisk undersøkelse.  


Kan det være farlig å gå til en fysioterapeut? 


Fysioterapi i Norge krever offentlig godkjenning og alle fysioterapeut er autorisert helsepersonell. Dette er en trygghet, ved at helsemyndighetene har vurdert og godkjent denne type behandling. Fysioterapeuter i Norge har en grundig og kvalitetskontrollert utdannelse, men god fundamenterte behandlingsmetoder og oppfølgingsråd. I tillegg er hver enkelt fysioterapeut utdannet med grunnleggende forståelse for underliggende medisinske tilstander som ikke skal behandles, men henvises videre til riktig instans.

Dette gjør fysioterapi til et helt ufarlig behandlingsalternativ. 


Er fysioterapei vitenskapelig basert? 

 

Ja, norske fysioterapeuter utøver sitt yrke på vitenskapelig og erfaringsbasert grunnlag og følger gjeldene retningslinjer for helsepersonell. De spesifikke beveglighets- og ortopediske diagnostiske testene som brukes av fysioterapeuter er det forsket veldig mye på. I tillegg er behandlingsteknikkene og modalitetene velprøvde og effektive. 

 

Ofte er det Fastleger og Ortopeder som henviser til Fysioterapi, på grunnlag av kvalifisert medisinsk vurdering av pasientens tilstand. 

 

Hvor lang tid tar det å bli utdannet som fysioterapeut? 

 

Det tar fire år å bli autorisert som fysioterapeut; treårig bachelorstudium i fysioterapi og ett år lønnet obligatorisk turnustjeneste. Praksis er fra første stund en viktig del av utdanningen.

Fysioterapeuters kunnskap om og erfaring med kroppen og dens behov og muligheter for bevegelse er sentrale elementer i yrkesutøvelsen. Den grunnleggende forståelsen baserer seg på viten om menneskets anatomi, fysiologiske funksjoner og bevegelsesutvikling.

 

Hva er forskjellen på en fysioterapeut og en manuellterapeut? 

 

?Manuellterapeuter er fysioterapeuter med spesialisert tilleggsutdannelse i manuellterapi. De har spesialistkompetanse innen undersøkelse, behandling og forebygging av problemer i nerve-, muskel- og skjelettsystemet.

Manuellterapeuter med gjennomført kurs i trygdefaglige emner har anledning til å:

  • utføre undersøkelse og behandling med refusjon uten henvisning fra lege
  • henvise pasienter videre til legespesialist, røntgen eller fysioterapi
  • sykmelde pasientene sine i opptil tolv uker

 

Hvordan behandler en fysioterapeut? 

 

En fysioterapeut kombinerer manuelle teknikker som mobilisering, triggerpunkmassasje, generell massasje, traksjon og forskjellige uttøyningstenknikker sammen med instruering i et mangfold av styrke og bevegelighetsøvelser og råd om tilpasninger og tiltak ved bruk av kroppen i hverdagen. I tilllegg benytter en Fysioterapeut seg av forskjellige behandlingsverktøy, målingsinstrumenter og treningsverktøy for mest mulig positiv innvirkning på plagen eller tilstanden man oppsøker en fysioterapeut for. 

En fysioterapeut er også skolert i og tar hensyn til psykologiske og sosiale aspekter av en funksjons- eller sykdomstilstand.  

 

 

Kan du få behandling av en fysioterapeut når du er gravid ? 

 

Våre fysioterapeuter har en grundig utdannelse - som gjør at den enkelte behandler er kvalifisert til å vurdere om en pasient som er gravid kan behandles og hvilken behandling som kan benyttes. Dette bestemmes selvfølgelig i samråd med pasienten og hva hun er komfortabel med.

Det er ingen manuelle teknikker som benyttes av en fysioterapeut som er påvist skadelig for en gravid pasient, kun enkelte behandlingsverktøy som bør unngås. Det er også viktig at enkelte manuelle teknikker og treningsøvelser modifiseres for hver enkelt pasient. Dette er en fysioterapeut kompetent til. 

 

Hva er prisen for å gå til en fysioterapeut? 

 

Egenandelen bestemmes av den enkelte klinikk og vil derfor variere noe fra sted til sted. Prisene vil variere mellom 500-700 kr for førstegangskonsultasjon og 395-450 kr for oppfølgende behandlinger.

Ved Sarpsborg Kiropraktorklinikk tar vi 615 kr for førstegangskonsultasjon og 395-500 kr for oppfølgende behandling, avhengig av behandlingsmetode. 

 

Er det frikort for å gå til privat fysioterapi? 

 

Nei, desverre dekkes ikke privat fysioterapi under frikortordningen. 

Åpningstider

  • Mandag Kl. 08:00 – 16:00
  • Tirsdag Kl. 08:00 – 17:00
  • Onsdag Kl. 08:00 – 16:00
  • Torsdag Kl. 08:00 – 17:00
  • Fredag Kl. 08:00 – 16:00

Kontakt