Vil du redusere fraværet i din bedrift?

26/05/2020

Vil du redusere fraværet i din bedrift?


I Norge er diagnoser knyttet til muskel- og skjelettsmerter, -skader og -lidelser årsak til mer en 40 prosent av alle sykmeldinger og 30 prosent av all uførepensjon. Dette sammenfaller med en stadig økende forekomst av muskel- og skjelettplager blant unge voksne. Blant norsk ungdom rapporterer om lag halvparten av jentene og en tredjedel av guttene kroniske, uspesifikke muskel- og skjelettplager.

 

Hva kan vi bidra med for å minske fraværet i din bedrift?

 

Fakta

I følge en stor rapport fra Statens Arbeidsmiljøinstitutt lagt fram i 2015, skyldes seks av ti legemeldte sykefraværsdagsverk muskel- og skjelettplager og psykiske plager. Blant smertetilstandene som nevnes i rapporten som de vanligste er nakke- og skuldersmerter, hodepine og ryggplager (1). Undersøkelser har i tillegg vist at lumbago- og isjias-smerte er en vanlig underliggende årsak til sykefravær og uføre-pensjonering. Plagene er både hyppige hos ansatte i fysisk krevende jobb og hos ansatte med kontorarbeid (2).

 

Erfaring

Vi har autoriserte kiropraktorer og fysioterapeuter, noe som gjør at vi har en bred kompetanse innen alt fra trening og arbeidsplasstilpasning, til behandling av rygg, nakke og mange andre kroppslige plager relatert til arbeidsplassen.

Grunnet vår plassering i Kalnesveien 5, har vi allerede en stor andel pasienter med kontor-relaterte plager. Vi ser i tillegg et betydelig antall pasienter fra industri og håndverks-yrker. I løpet av mange travle år har vi etterhvert fått mye erfaring med behandling og tilrettelegging for mange forskjellige arbeidsgrupper, og er godt utstyrt for å hjelpe din bedrift med nettopp dette. 

 

Plassering

Primært ønsker vi å jobbe forebyggende for din bedrift. Det er mer effektivt og mindre ubehagelig for pasienten, og ikke minst mer lønnsomt for bedriften – da sykemelding koster mye penger. Vi jobber likevel mye med plager/skader som allerede har oppstått. Vårt fokus er tidlig diagnose, tidlig intervensjon og behandling for å holde arbeidstaker i arbeid. Vi tilbyr i den forbindelse enkelte bedrifter en akuttgaranti på 48 timer.

Det at vi ofte følger pasienten i et behandlings/opptreningsforløp gjør også at våre kiropraktorer tidlig kan vurdere/revurdere sykemelding eller friskmelding av en pasient, slik at vedkommende kommer så tidlig tilbake i jobb som mulig, med så høy arbeidskapasitet som mulig. Dette kan vi fordi våre kiropraktorer er primærkontakter for muskel og skjelettplager - på samme måte som fastleger er det, og som tannleger er det på tannhelse.

 

Hva er behandlingsforsikring og hva kan det bety for din bedrift?

 

De fleste store forsikringsselskaper tilbyr behandlingsforsikring hvor de dekker et gitt antall behandlinger hos kiropraktor og fysioterapeut. Vi samarbeider med alle de store forsikringsselskapene. I følge en undersøkelse gjennomført av SINTEF: vil en ukes sykefravær koste en bedrift 13 000 kroner, det vil si 2600 daglig (3).

Man kan få behandlingsforsikring i mange varianter, og prisene varierer, men typisk vil ett års forsikring for en arbeidstaker dekkes inn hvis vedkommendes fravær reduseres med bare en dag!

Se her for en oversikt over foriskringsselskaper som tilbyr behandlingsforsikring: 

 

I klinikken opplever vi at terskelen for å oppsøke behandling tidlig er lavere hos de med behandlingsforsikring.

Vi har også avtale med bedrifter som velger å dekke et individuelt beløp for sine ansatte. Dette er en veldig fint ordning som gir den ansatte et "dytt i ryggen" til å oppsøke tidlig hjelpe for sine arbeidsrelaterte plager, men også må ta ansvar da de gjerne må dekke endel av behandlingen selv. 

 

 

Referanser

  1. FAKTABOK OM ARBEIDSMILJØ OG HELSE 2015, Statens Arbeidsmiljøinstitutt
  2. https://stami.no/tema/muskel-og-skjelettplager/
  3. http://www.sintef.no/contentassets/d348c3a91a46490a9decbef4473b759d/a13613-privat-helseforsikring-og-sykefravar.pdf