Ofte hodepine?

11/02/2020

Ofte hodepine?

Hodepine er en av de vanligste medisinske tilstandene. Undersøkelser har vist at åtte av ti personer har hatt hodepine i løpet av det siste året, og at èn av ti har hatt kraftige smerter.


 

Hodepine er en av de vanligste medisinske tilstandene. Undersøkelser har vist at åtte av ti personer har hatt hodepine i løpet av det siste året, og at èn av ti har hatt kraftige smerter.

 

Årsaker

 

Hodepine kan ha mange årsaker. Normalt sett skilles hodepine fra smerter i ansiktet og nakkesmerter, selv om enkelte tilstander kan utøve symptomer i både ansikt og nakke. 

Hodepine klassifiseres videre i primærhodepine og sekundærhodepine (hodepine forårsaket av andre sykdomstilstander). 


I noen tilfeller er hodepine uttrykk for en akutt medisinsk tilstand som krever øyeblikkelig behandling eller tilsyn av en lege eller legespesialist. Eksempler på dette er subaraknoidalblødning eller miningitt (hjernehinnebetennelse). 


Ofte er hodepiner kroniske, dvs langvarige - og har stor innvirkning på arbeid og i det daglige. 

 

Spenningshodepine

 

Spenningshodepine eller tensjonshodepine, er den vanligste formen for hodepine. Hodepinen antas å stamme fra muskulære elller psykiske spenninger og er ofte i kombinasjon med stress. Smerten er jevnt verkende og kan ofte beskrives som et bånd rundt hodet eller en klo i overgangen mellom nakken og hodeskallen. 


I visse tilfeller av spenningshodepine kan den utvikle seg til å bli kronisk, dvs at den er mer eller mindre konstant over tid i stedet for at den trigges på dager med stress eller økt mentalt press. 

Spenningshodepine kan behandles med fysioterapi eller kiropraktikk, men kan ofte være vanskelig å få roet ned, spesielt hvis den har utviklet seg til å bli kronisk. Det finnes og egenhjelpsøvelser og stressmestring. Har spenningshodepinen underliggende psykiske årsaker bør pasienten henvises sin fastlege eller til psykolog for utredning og behandling av disse. 

 

Cervikogen Hodepine

 

Dette er en hodepine som har opprinnelse fra nakkeledd eller muskulatur, og da ofte en stivhet eller mangel på bevegelse i disse strukturene.
Cervicogen hodepine er den typen hodepine som har best effekt av behandling, og kan behandles av både fysioterapeut og kiropraktor. Vanlige symptomer på denne hodepinen er smerter bak øret eller i bakhodet, ved tinning, i panna eller bak øyet, ofte på den ene siden av hodet. Smerten forandrer seg ofte ved bevegelse og kan forsvinne når hodet ligger i ro. 

Erfaringsmessig kommer ofte cervicogen hodepine i kombinasjon med migrene eller spenningshodepine, og derfor bør disse også sjekkes for nakkestivhet og muskelspenninger for evnt effekt av behandling. 

 

Migrene

 

Migrene er en hodepine knyttet til forandringer i blodårer, men kan også ha flere andre utløsende faktorer. Hodepinen oppleves ofte i anfall, og hvert anfall kan vare fra noen timer til flere døgn. Smerten er vanligvis pulserende og oftest lokalisert til den ene siden av hodet. Kvalme og lysskyhet er ofte assosiert med smerten. 

  1. Klassisk migrene er innledet av forbigående nevrologiske symptomer, spesielt synsforstyrrelser -  også kalt “aura”.  -  Det finnes også typer at migrene hvor personen kun opplever aura og ikke hodepine. 
  2. Vanlig migrene har ikke disse innledende fenomene og kan klassifiseres som migrene uten aura. 

En typisk migrene kan også ha visse triggere eller utløsere, dvs at migrene kan utløses av mat eller drikkestoffer. De vanligste triggerne er ost, sjokolade, kaffe eller vin. Utløsende årsaker kan også være nevrologiske input, som mye lyd, lukt eller lys. 

Behandling av migrene består ofte av en kombinasjon av medikamenter, ledd- og muskelbehandling og kartlegging av triggere/utløsere slik at disse kan unngås. Det er ofte nyttig med en migrenedagbok for å få mer oversikt over hva som provoserer frem migrene og hva som gjør det bedre. 


Her på klinikken har vi god erfaring med forebyggende behandling for migrene, da dette ofte kan redusere hyppigheten på anfall og kan gi medikamenter bedre effekt når migrenen er på gang. 


Les mer om migrene her

 

Clusterhodepine

 

Clusterhodepine eller Hortons hodepine, er en helt karakteristisk hodepine som rammer nesten bare menn. Smerten, som er svært kraftig, sitter vanligvis bak og rundt et øye og opptrer ofte om natten. Smerten er ofte ledsaget av tåreflod fra øyet, som vanligvis blir irritert og rødt. Det er typisk med en opphopning av hyppige anfall over uker til noen måneder før pasienten igjen kan være anfallsfri i en lengre periode. Pasienter med denne typen hodepine har ofte mest effekt av medikamenter, gjerne de som også er effektive mot migrene. 

 
Legemiddelutløst hodepine

 

Tilstanden utvikler seg hos pasienter med migrene eller spenningshodepine der symptomdempende medikamenter inntas annenhver dag eller hyppigere i flere måneder. Dersom den opprinnelige hodepinen var såkalt spenninshodepine, vil oftest legemiddelutløst hodepine ligne noe på spenningshodepinen, med smerter som et stramt bånd over panne, tinninger, og ofte også bakhodet. Hos pasienter som behandles for migrene, vil smerten ofte være ensidig og pulserende, og ligne vanlig migrene. Legemiddelutløst hodepine ledsages ofte av andre plager som slapphet, kvalme, rastløshet, irritabilitet, konsentrasjonesvansker, nedsatt hukommelse, depresjon og søvnforstyrrelser.

 

Ønsker du å vite mer om hodepine, kan du gjerne kontakte Morten på telefon 69 13 06 00 eller på e-post: morten@sarpsborgkiropraktorklinikk.no

 

Denne artikkelen er skrevet av Kiropraktor Morten Holland Nygaard