Hvordan jobber en fysioterapeut ?

25/10/2020

Hvordan jobber en fysioterapeut ?


 

En fysioterapeut kan du finne mange steder. Oftest på sykehus, men også på rehabiliteringssenter, i kommunen, på institutter, helsestasjon, barnehager eller skoler. For å jobbe som fysioterapeut kreves det en godkjent autorisasjon etter endt utdanning.

 


Fagområde

En fysioterapeut jobber med kropp og bevegelse for å fremme god helse. Målet med behandlingen er å forebygge eller behandle en skade eller sykdom som gir smerter og/eller nedsatt funksjon i muskel– og skjelettsystemet.

Basert på en grundig undersøkelse, test og vurdering av pasientens problem og i samråd med hva pasienten selv ønsker, tilpasses et individuelt behandlingsforløp. Målet er at pasienten kan utvikle, gjenvinne eller vedlikeholde funksjonsevnen. Pasientens egne ressurser legges til grunne for at han/hun aktivt skal kunne bedre egen helse.

 


Første møte 

Det første møte hos en fysioterapeut består alltid av en grundig anamnese/sykehistorie. Dette er viktig for å forstå og kunne løse/bedre problemstillingen pasienten kommer med. Det er ofte flere faktorer som kan bidra til funksjonsnedsettelse, smerter og/eller sykdom. Vi vet at både fysiske og psykiske belastninger kan føre til smerter og plager i kroppen. Det er derfor viktig å avdekke eventuelle hendelser og opplevelser, nåværende situasjon, samt sosiale og kulturelle forhold for å forstå det hele bilde og kunne tilpasse det beste behandlingsforløpet for hver enkelt.

 

Behandling

Behandlingen består ofte av en kombinasjon av ulike former for bløtdelsbehandlinger, mobilisering, tøyninger og øvelsesterapi, samt informasjon og veiledning. Utover dette kan det både anvendes trykkbølge, dry needling, laser, kinesiotape osv., som ulike former for hjelpemidler for å oppnå et best mulig resultat.

 


 

Selvstendig

På institutter, som f.eks. Sarpsborg Kiropraktorklinikk, jobber fysioterapeuten som selvstendig næringsdrivende uten driftstilskudd. Det innebærer at vi ikke mottar tilskudd fra kommunen eller får dekning fra Helfo. Pasientene får derfor tilgang til rask time uten lange ventelister. Hos oss ser vi et bredt spekter av pasienter i alle aldre og fra kortvarig opptrening etter skade eller operasjon til mennesker med sammensatte og /eller kroniske lidelser som trenger oppfølging over lang tid.

 

Samarbeid 

Hos oss arbeider vi ofte tverrfaglig. Dette betyr av vi samarbeider på tvers av faggruppene. Dette for å kunne ivareta deg best mulig som pasient og oppnå et godt resultat. Dersom du er i tvil om valg av faggruppe, eksempelvis om du skal velge fysioterapi eller kiropraktikk til ditt problemområde kan du kontakte oss og vi vil kunne rådføre deg. 

 

Kontakt meg gjerne på telefon 69 13 06 00 eller camilla@sarpsborgkiropraktorklinikk.no hvis du har spørsmål eller vil bestille en time. 

 


Denne artikkelen er skrevet av Fysioterapeut Camilla Gaarden