Isjias eller falsk isjias

04/10/2020

Isjias eller falsk isjias


 

Isjias eller Isjialgi er smerter som kommer av at isjiasnerven er i klem eller er irritert. Falsk isjas betyr at smerter kommer fra andre strukturer enn isjasnerven - men at smerten ligner på Isjas. 

 

Isjias eller Isjialgi


For å gjenkjenne isjias-smerter, må man forstå anatomien til isjias-nerven.

Isjias-nerven er kroppens lengste og tykkeste nerve, den starter fra flere forgreninger (røtter) i korsryggen og snor seg nedover baksiden av låret og kneet til den deler seg i to i den øvre delen av leggen. 

Den ene delen av nerven går til utsiden av leggen, mens den andre går ned baksiden av leggen til underside fot. 

 


Smerter som merkes i setemuskulatur, baksiden av lår eller kne, utside eller bakside legg og under fot - kan derfor være et symptom på at nerven din er i klem eller er irritert. 


Klem på isjias-nerven kan også gi symptomer som svakhet i muskulatur eller nummenhet i deler av beinet som nerven “forsyner”. 

 


 
En dyktig kliniker kan ofte diagnosere en isjias med god sikkerhet uten supplerende MR-bilder og gi deg riktige råd og behandling slik at du redueserer varigheten på symptomene og tilstanden din. 


Følg disse rådene hvis du har fått diagnosert eller mistenker at du har isjias og oppsøk en kliniker med god erfaring på området: 

 

  • Smertene i seg selv er ikke farlige og vil ofte gå over med riktig tilpasning i hverdagen. 
  • Prøv å sitte minst mulig, hold deg i bevegelse og legg deg heller ned når du skal hvile
  • Ingen tunge løft eller anstrengelser 
  • Vær forsiktig med sidebelastning og vridning av korsryggen 
  • Medisiner kan i noen tilfeller gi smertelindring ved sterke smerter. Hør med din fastlege hvis du ønsker å prøve smertestillende medisin. 


OBS! Opplever du økende nummenhet eller tap av muskelkraft er det viktig at du blir vurdert av en ortoped, da dette kan bli permanent over tid. Ta kontakt med din lokale kiropraktor eller fastlege for rask vurdering av dette.  


Falsk Isjias


Flere tilstander kan gi deg symptomer som ligner på Isjias eller Isjialgi, de meste vanlige inkluderer jeg her: 


Piriformis syndrom


Piriformis syndrom er en tilstand hvor isjias-nerven kommer i klem eller blir irritert i på vei gjennom setemuskulaturen og burde derfor hørt til under isjias eller isjialgi -kategorien. Men siden det en muskulær diagnose, blir den ofte kategorisert under falsk Isjias.

Tilstanden er vanligvis gjenkjent med smerter i setet/gluteusmuskulaturen og “skytende”, brennende eller verkende smerter ned baksiden av beinet. I tillegg kan du oppleve nummenhet eller “prikking” ned langs isjias-nerven. 

Det er derfor ikke alltid så lett og skille mellom Isjias og Piriformis syndrom, da tilstandene er veldig like og begge involverer ijsias-nerven. Både sykehistorien og kliniske tester kan derfor være positive i begge tilstandende. (1,2)

 

Erfaringsmessig så responderer piriformis syndrom positivt på tøyning og varme, ihvertfall midlertidig - og dette kan være med på å skille mellom tilstandene i klinikken. Piriformis syndrom kan også “komme-og-gå”, mens isjias er mer stabilt. 


Gluteal tendinopati


Gluteal tendinopati er en irritasjon av glutealsenen der den fester seg til hoftebeinet. Smerter sitter oftest i setepartiet og kan stråle til utsiden (men også tidvis baksiden) av låret og til kneet. 

Smerten går som regel ikke lenger enn til kneet og kan derfor ofte utelukkes hvis det du har symptomer under knenivå. Det er heller ikke vanlig med nummenhet eller prikkende følelse ved gluteal tendinopati.


Kliniske tester kan også skille gluteal tendinopati fra isjias eller andre tilstander av falsk isjias, men det er også en tilstand som kan eksistere samtidig som en underliggende isjias. Her er det en fordel å få undersøkt deg hos en erfaren kliniker, slik at du kan få riktig behandling og riktig tilpasning i hverdagen. 


Min er erfaring med dette, er at pasienter ofte kan diagnoseres med Prolaps eller isjias fordi de har MR funn som viser en bukende skive eller antydninger til en nerve i klem.

- Likevel kan mye eller all smerten komme fra feilbelastning og irritasjon av glutealsenen og behandling kan ofte gi pasienten betydelig smertelindring. 

  

Låsning i Ileosakralleddet 


En tilstand som ses mye på kiropraktorkontoret er låsning eller stivhet i ileosakralleddet (bekkenleddet). Dette kan også gi lignende smerter som isjias, med smerter i setepartiet, nedover bakside lår og legg, men sjeldent nummenhet eller prikkende følelse. Det er også sjeldent at ileosakralleddslåsning gir svakhet i foten, men det kan i mange tilfeller gi følelse av svakhet i lår og hofte. 


Behandling av dette er ofte veldig effektivt, og enkle styrkeøvelser og tøyning kan være forebyggende og stabiliserende i ettertid. 

 

Triggerpunkter/muskelknuter


Det som også er en vanlig presentasjon i klinikken er muskelknuter eller spasmer i setemuskulaturen. Normalt sette vil dette gi smerter og ømhet i setepartiet. Opplever du strålende smerter eller nummenhet  i låret og/eller leggen kan dette også stamme fra en muskelknute - men da kalles det et triggerpunkt. 


Denne tilstanden kan også ligne veldig på isjias og kan som tilstandene over eksistere samtidig som en underliggende prolaps eller nerverotirritasjon. 

Her kan du også ha fordel av behandling, og det vil vise seg ganske raskt om smertene kommer fra et triggerpunkt eller fra selve nerven. 

 

Ikke nøl med ta kontakt hvis du opplever denne type smerter og ønsker en vurdering og behandling. Du kan nå oss på telefon 69 13 06 00 eller morten@sarpsborgkiropraktorklinikk.no 

 


 Denne artikkelen er skrevet av Kiropraktor Morten Holland Nygaard

 

 

Referanser

 

  1. Siddiq MAB. Piriformis Syndrome and Wallet Neuritis: Are They the Same? Cureus. 2018 May 10;10(5):e2606. [PMC free article] [PubMed]
  2. Chang A, Ly N, Varacallo M. StatPearls [Internet]. StatPearls Publishing; Treasure Island (FL): Aug 11, 2020. Piriformis Injection. [PubMed]