Skuldersmerter

Skuldersmerter kan skyldes en rekke ulike årsaker, og hvilken behandling man velger avhenger av problematikken. Under følger en kort presentasjon av eksempler på behandlingsmodaliteter vi benytter oss av i klinikken. Hvis man etter en undersøkelse konkluderer med at vi ikke kan avhjelpe, kan vi som primærkontakter i det norske helsevesenet henvise til videre utredning.

 

Manipulasjonsbehandling

Manipulasjonsbehandling er kanskje den behandling de fleste assosierer med kiropraktorer. Selv om dette ikke er den eneste behandlingsformen vi benytter, ser man i klinikken at dette er noe skulderpasienter har god effekt av. Dette støttes også av forskning som viser smertelindrende kortidseffekt ved manipulasjon alene (1), og bedre effekt når man kombinerer manipulasjon med medikamentell behandling enn ved medikamentell behandling alene (2). Hvor god effekt man har av manipulasjon avhenger av hvilken problematikk som er årsaken til smertene (3).

 

Triggerpunktbehandling

Triggerpunktbehandling er behandling av ømme punkter i musklene. Dette kan gjøres ved press/massage, tøying og/eller ved bruk av nåler (dryneedling). Ved smerter i skulderen har man gjerne mange triggerpunkter i området (4). Sammenligner man med personer uten smerter ser man at de som har smerter har flere triggerpunkter (5). Vi har god erfaring med at behandling av disse punktene er smertelindrende, noe som også støttes av forskning (6).

 

Laser

Laserbehandling er en modalitet vi benytter oss av i klinikken, spessielt ved akutte eller betente tilstander. I forhold til skuldersmerter støtter forskning bruk av laser blant annet ved tendinitter (betennelser i sener) (7) og ved frossen skulder (8).

 

Trykkbølge

Trykkbølgebehandling bruker man oftest ved langvarige smerter. Ved skuldersmerter gjelder dette f.eks. der hvor det har oppstått kalkdannelse i muskelsener. Dette ser man typisk i de små skuldermusklene man kaller rotatorcuffen. I tillegg til å dempe smertene har forskning vist at trykkbølge bryter ned denne kalkdannelsen (9).

 

Øvelser/Trening

Ofte velger vi å sette i gang med øvelser/trening når vi har dempet de værste symptomene. Hvilke øvelser vi velger avhenger av hva som har forårsaket symptomene, og tankegangen bak er å hindre at symptomene oppstår på nytt. Vi tilstreber i tillegg å tilrettelegge for pasientens treningspreferanser, enten man er mest glad i sofaen, mosjonist eller idrettsutøver.

 

For mer informasjon ring 69 13 06 00.

 

Tallene i parantes i teksten korresponderer med tallene til referansene under.

 

  1. Joseph B. Strunce, Michael J. Walker, Robert E. Boyles, Brian A. Young. The Immediate Effects of Thoracic Spine and Rib Manipulation on Subjects with Primary Complaints of Shoulder Pain. J Man Manip Ther. 2009; 17(4): 230–236.
  1. Bergman GJ, Winters JC, Groenier KH, Pool JJ, Meyboom-de Jong B, Postema K, van der Heijden GJ. Manipulative therapy in addition to usual medical care for patients with shoulder dysfunction and pain: a randomized, controlled trial. Ann Intern Med. 2004 Sep 21;141(6):432-9.
  1. Jan C Winters, Jan S Sobel, Klaas H Groenier, Hans J Arendzen, Betty Meyboom-de Jong. Comparison of physiotherapy, manipulation, and corticosteroid injection for treating shoulder complaints in general practice: randomised, single blind study. BMJ. 1997 May 3; 314(7090): 1320–1325.
  1. Carel Bron, Jan Dommerholt, Boudewijn Stegenga, Michel Wensing, Rob AB Oostendorp. High prevalence of shoulder girdle muscles with myofascial trigger points in patients with shoulder pain. BMC Musculoskelet Disord. 2011; 12: 139.
  1. Hidalgo-Lozano A, Fernández-de-las-Peñas C, Alonso-Blanco C, Ge HY, Arendt-Nielsen L, Arroyo-Morales M. Muscle trigger points and pressure pain hyperalgesia in the shoulder muscles in patients with unilateral shoulderimpingement: a blinded, controlled study. Exp Brain Res.2010 May;202(4):915-25. doi: 10.1007/s00221-010-2196-4. Epub 2010 Feb 26. 
  1. Carel Bron, Arthur de Gast, Jan Dommerholt, Boudewijn Stegenga, Michel Wensing, Rob AB Oostendorp. Treatment of myofascial trigger points in patients with chronic shoulder pain: a randomized, controlled trial. BMC Med. 2011; 9: 8.
  1. Cathy Speed. Shoulder pain. BMJ Clin Evid. 2006; 2006: 1107. Published online 2006 Sep 1. PMCID: PMC2907630
  1. Page MJ, Green S, Kramer S, Johnston RV, McBain B, Buchbinder R. Electrotherapy modalities for adhesive capsulitis (frozen shoulder). Cochrane Database Syst Rev. 2014 Oct 1;10:CD011324. doi: 10.1002/14651858.CD011324.
  1. Gerdesmeyer L, Wagenpfeil S, Haake M, Maier M, Loew M, Wörtler K, Lampe R, Seil R, Handle G, Gassel S, Rompe JD. Extracorporeal shock wave therapy for the treatment of chronic calcifying tendonitis of the rotator cuff: a randomized controlle trial. JAMA. 2003 Nov 19;290(19):2573-80.