Prolaps/skiveutglidning i korsryggen?

spine

Hva er prolaps?
Prolaps, eller på folkemunne skiveutglidning, er en skade på mellomvirvelskivene i ryggen. En slik skade kan komme til å irritere eller klemme på en nerve i ryggen. Klassiske symptomer på prolaps i korsryggen er; strålende smerter ned i benet, føleforstyrrelser (følelsesløshet) ned i benet og/eller nedsatt muskelkraft i en eller flere muskler i benet. Disse symptomene oppstår gjerne sammen med korsryggsmerter, men kan også oppstå alene. Man vet at ca 30% har prolaps i ryggen uten å ha noen symptomer. Prolaps er med andre ord ikke farlig i seg selv, og de fleste med symptom-givende prolaps blir bra igjen uten operasjon.

Hva gjør vi i klinikken?
Ved prolaps-symptomer følger vi nå i klinikken det nye prolapspakkeforløpet utviklet i Danmark. Dette opplegget er utviklet med bakgrunn i kliniske retningslinjer. Opplegget innebærer fire konsultasjoner/undersøkelser over 8 uker (oppfølgende time etter 2, 4 og 8 uker), har fokus på kommunikasjon med fastlege, i tillegg til at manuell behandling tilpasses etter behov utover de fire fastsatte konsultasjonene (dvs flere behandlingstimer der det er hensiktsmessig). Behandling i den akutte perioden vil rette seg mot å dempe symptomer, mens man etterhvert også implementerer øvelser pasienten kan gjøre hjemme.

 

Les mer om den danske prolapspakken ved å følge linkene under (NB. Norge har ikke samme refusjonsordning på denne pakken som i Danmark):

Pasient-informasjon:

http://www.danskkiropraktorforening.dk/Global/DKF-dokumenter/Foldere/Prolapsfolder.pdf

Informasjon til helsepersonell:

http://www.danskkiropraktorforening.dk/Global/Foldere/Prolapsforl%C3%B8b%20hos%20kiropraktor%20-%20info%20til%20l%C3%A6ger%20og%20andre%20behandlere%20-%20DKF%20januar%202014.pdf