Interessert i å minske sykefraværet blant dine ansatte?

SKK2

I følge en stor rapport fra Statens Arbeidsmiljøinstitutt lagt fram i 2015, skyldes seks av ti legemeldte sykefraværsdagsverk muskel- og skjelettplager og psykiske plager. Blant smertetilstandene som nevnes i rapporten som de vanligste er nakke- og skuldersmerter, hodepine og ryggplager (1). Undersøkelser har i tillegg vist at lumbago- og isjias-smerte er en vanlig underliggende årsak til sykefravær og uføre-pensjonering. Plagene er både hyppige hos ansatte i fysisk krevende jobb og hos ansatte med kontorarbeid (2).

«Seks av ti legemeldte sykefraværsdagsverk skyldes muskel- og skjelettplager og psykiske plager, og lumbago- og isjias-smerte er en vanlig underliggende årsak til sykefravær og uføre-pensjonering.»

 

Hva kan vi bidra med for å minske fraværet i din bedrift?

Vi har autoriserte kiropraktorer, autorisert fysioterapeut og autorisert ergoterapeut. Dette gjør at vi har en bred kompetanse, hvor vi benytter oss av alt fra trening og arbeidsplasstilpasning, til behandling med laser og trykkbølge. Grunnet vår plassering i Kalnesveien 5, har vi allerede en stor andel pasienter med kontor-relaterte plager. Vi ser i tillegg et betydelig antall pasienter fra industri og håndverks-yrker. Vi har i så henseende naturlig nok fått mye erfaring med denne typen plager, og har videre valgt dette som en av satsningsområdene til klinikken.

Primært ønsker vi å jobbe forebyggende for din bedrift. Det er mer effektivt og mindre ubehagelig for pasienten, og ikke minst mer lønnsomt for bedriften – da sykemelding koster mye penger. Vi jobber likevel mye med plager/skader som allerede har oppstått. Vårt fokus er tidlig diagnose, tidlig intervensjon og behandling for å holde arbeidstaker i arbeid. Vi tilbyr i den forbindelse enkelte bedrifter en akuttgaranti på 48 timer.

«Diagnose, intervensjon, behandling innen 48 timer. Snakk gjerne med oss hvis du er interessert i forebyggende tiltak eller spesial-avtale med akuttgaranti!»

Det at vi ofte følger pasienten i et behandlings/opptreningsforløp gjør også at våre kiropraktorer tidlig kan vurdere/revurdere sykemelding eller friskmelding av en pasient, slik at vedkommende kommer så tidlig tilbake i jobb som mulig, med så høy arbeidskapasitet som mulig. Dette kan vi fordi våre kiropraktorer er primærkontakter for muskel og skjelettplager, på samme måte som fastleger er det, og som tannleger er det på tannhelse.

«Det at våre kiropraktorer som primærkontakter i helsevesenet kan skrive ut sykemelding, gjør at vi kontinuerlig kan vurdere om pasienten har rest-arbeidsevne eller er frisk nok til å arbeide. Dette, sammen med eventuell behandling/opptrening, gjør at man har mulighet for å få vedkommende tilbake i jobb så tidlig som mulig med så høy arbeidskapasitet som mulig.»

 

Hva er behandlingsforsikring og hva kan det bety for din bedrift?

De fleste store forsikringsselskaper tilbyr behandlingsforsikring hvor de dekker et gitt antall behandlinger hos kiropraktor og fysioterapeut. Vi samarbeider med alle de store forsikringsselskapene. I følge en undersøkelse gjennomført av SINTEF vil en ukes sykefravær koste en bedrift 13 000 kroner, det vil si 2600 daglig (3). Man kan få behandlingsforsikring i mange varianter, og prisene varierer, men typisk vil ett års forsikring for en arbeidstaker dekkes inn hvis vedkommendes fravær reduseres med bare en dag! I klinikken opplever vi at terskelen for å oppsøke behandling tidlig er lavere hos de med behandlingsforsikring.

«Typisk vil ett års forsikring for en arbeidstaker dekkes inn hvis vedkommendes fravær reduseres med bare en dag. Alle de store forsikringsselskapene har forsikringer som dekker behandling hos oss.»

Eksempler på behandlingsforsikringer/forsikringsselskap som dekker behandlinger hos oss er: GJENSIDIGE, IF, TRYGG, STOREBRAND, SPAREBANK 1.

 

Tallene i parantes i teksten korresponderer med tallene til referansene under.

1. FAKTABOK OM ARBEIDSMILJØ OG HELSE 2015, Statens Arbeidsmiljøinstitutt

2. https://stami.no/tema/muskel-og-skjelettplager/

3. http://www.sintef.no/contentassets/d348c3a91a46490a9decbef4473b759d/a13613-privat-helseforsikring-og-sykefravar.pdf