Hodepine?

hodepine

Rundt 50% av befolkningen plages av hodepine (1). Årsaker til plagene kan bl.a. være spenningshodepine, migrene, nakkerelatert hodepine eller klasehodepine. En sjelden gang kan hodepine også være sekundært til en annen sykdom (man finner sykdom som skyld i hodepine i mindre enn 1% av tilfellene) (2). Det finnes i tillegg til hodepinetypene nevnt her andre typer/former for hodepine, og flere hodepinetyper kan opptre sammen. F.eks. er det ikke uvanlig at en person med migrene i perioder også har spenningshodepine.

 

Spenningshodepine

Spenningshodepine er rapportert å være den dominerende årsaken til hodepine. Den beskrives ofte som trykkende, merkes gjerne bak øyet/øynene, på toppen av hodet og/eller i nakken, og man merker det gjerne på begge sider av hodet. Plagene kan være langvarige eller komme i perioder. Denne typen hodepine er ofte relatert til stress og stramme muskler. Manuell behandling har ved spenningshodepine vist seg å ha moderat effekt på kort sikt, og like god effekt som medisin på lang sikt (3). Ved langvarig/kronisk hodepine har manuell behandling vist seg å være like effektivt som tricykliske antidepressiva (som ofte blir brukt ved langvarig hodepine) (4).

 

Migrene

Man anslår at ca 15% har migrene (flere kvinner enn menn). Migrene kan oppstå med og uten aura (en av fire har aura). Aura er her et varsel forut for hodepinen og kan gjøre seg gjeldende ved f.eks synsforstyrrelser. Dette er gjerne en ensidig pulserende hodepine. Selv om man enda venter på de store studiene, har foreløpig forskning vist at manuell behandling kan være like effektivt forebyggende som medisin (sammenlignet med propranolol og topiramate) for disse plagene (5).

 

Nakkehodepine (Cervicogen hodepine)

I motsetning til de andre hodepinetypene nevnt her, er nakkehodepine klassifisert som en sekundær hodepine. Dette har ingen praktisk betydning, men betyr at man anser hodepinen som en konsekvens av et annet problem. Nakkehodepine opptrer oftest på en side av hodet, og som navnet sier, skyldes det problemer i nakkeområdet. Ca fire ganger så mange kvinner som menn får nakkehodepine. Klinisk erfaring, og foreløpige forskningsresultater, tilsier at manuell behandling og øvelser har god effekt ved nakkehodepine (6).

 

Klasehodepine (Hortons hodepine)

Denne typen hodepine er noe sjeldnere. Den kjennetegnes ved svært intense smerter, gjerne i et anfallsmønster varende 15min til tre timer, og man er gjerne smertefri mellom anfallene. Pga. dens intense karakter blir den også på folkemunne kalt selvmordshodepine. Dette er en hodepinetype som affekterer menn hyppigere enn kvinner.

 

Ved spørsmål, ta kontakt på 69 13 06 00.

 

 

  1. Phil Page, CERVICOGENIC HEADACHES: AN EVIDENCE-LED APPROACH TO CLINICAL MANAGEMENT, Int J Sports Phys Ther. 2011 Sep; 6(3): 254–266.
  2. http://nhi.no/foreldre-og-barn/ungdom/symptomer/hodepine-veiviser-2432.html
  3. Mesa-Jiménez JA, Lozano-López C, Angulo-Díaz-Parreño S, Rodríguez-Fernández ÁL3, De-la-Hoz-Aizpurua JL, Fernández-de-Las-Peñas C4. Multimodal manual therapy vs. pharmacological care for management of tension type headache: A meta-analysis of randomized trials. 2015 Mar 6.
  4. Chaibi A, Russell MB. Manual therapies for primary chronic headaches: a systematic review of randomized controlled trials. J Headache Pain. 2014 Oct 2;15:67.
  5. Chaibi A, Tuchin PJ, Russell MB. Manual therapies for migraine: a systematic review. J Headache Pain. 2011 Apr;12(2):127-33.
  6. Chaibi A1, Russell MB. Manual therapies for cervicogenic headache: a systematic review. J Headache Pain. 2012 Jul;13(5):351-9.