Behandling med kald laser

 

At lys kan påvirke kroppens funksjoner er et faktum. Det mest kjente eksemplet på dette er at D-vitamin dannes i huden ved hjelp av sollys. Avhengig av ulike karakteristika vil lys ha forskjellige funksjoner, og kan brukes i forskjellige sammenhenger. Laser i behandlingsøyemed kommer som sådan i to forskjellige utgaver. Høyenergi-laser er en type laser man bruker ved operasjoner til å skjære med. I dette tilfellet bruker man altså varmt lys som en kniv. Low-level laser, eller kald laser, er på den annen side en type laser som genererer lite varme (derav navnet kald laser). I likhet med sollys virker kald laser på cellenivå. Dette innebærer at lyset absorberes i cellen, og som følge av dette forandres og moduleres stoffer som påvirker helingsprosessen (1, 7).

Laser har ikke noen kjente bivirkninger, og kan dermed være et gunstig alternativ for dem som reagerer negativt på medikamentell behandling, eller som et suplement til allerede eksisterende behandlingsregimer.

 

Hva kan man behandle med laser?

Laser kan brukes alene, for eksempel ved å dempe smerter og stivhet ved revmatisme (reumatoid artritt) (2), eller sammen med andre metoder. For eksempel viser forskning at man ved frossen skulder vil kunne ha bedre effekt av laser + øvelser enn øvelser alene (3).

I klinikken bruker vi oftest laser som et suplement til å dempe betennelsestilstander og/eller smertetilstander. Det man blant annet ser, og som støttes av forskning, er at man med riktig dosering av laserlys kan korte ned skadetiden ved ulike senelidelser betraktelig (4, 5, 6). Senelidelser er her en vid betegnelse som omfatter blant annet skulderproblematikker, muse-arm/tennisalbue og achilles-smerter. I tillegg vil man kunne ha effekt ved noen typer kroniske smerter, for eksempel kroniske nakkesmerter (7).

 

Tallene i parantes i teksten korresponderer med tallene til referansene under.

  1. Shirin Farivar, Talieh Malekshahabi, Reza Shiari. Biological Effects of Low Level Laser Therapy. J Lasers Med Sci. 2014 Spring; 5(2): 58–62. PMCID: PMC4291815
  2. Brosseau L, Robinson V, Wells G, Debie R, Gam A, Harman K, Morin M, Shea B, Tugwell P. Low level laser therapy (Classes I, II and III) for treating rheumatoid arthritis. Cochrane Database Syst Rev. 2005 Oct 19;(4):CD002049.
  3. Page MJ, Green S, Kramer S, Johnston RV, McBain B, Buchbinder R. Electrotherapy modalities for adhesive capsulitis (frozen shoulder). Cochrane Database Syst Rev. 2014 Oct 1;10:CD011324. doi: 10.1002/14651858.CD011324.
  4. Tumilty S, Munn J, McDonough S, Hurley DA, Basford JR, Baxter GD. Low level laser treatment of tendinopathy: a systematic review with meta-analysis. Photomed Laser Surg. 2010 Feb;28(1):3-16. doi: 10.1089/pho.2008.2470.
  5. Stergioulas A, Stergioula M, Aarskog R, Lopes-Martins RA, Bjordal JM. Effects of low-level laser therapy and eccentric exercises in the treatment of recreational athletes with chronic achilles tendinopathy. Am J Sports Med. 2008 May;36(5):881-7. doi: 10.1177/0363546507312165. Epub 2008 Feb 13.
  6. Haslerud S, Magnussen LH, Joensen J, Lopes-Martins RA, Bjordal JM. The efficacy of low-level laser therapy for shoulder tendinopathy: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. Physiother Res Int. 2015 Jun;20(2):108-25. doi: 10.1002/pri.1606. Epub 2014 Dec 2.
  7. Anita R Gross, Stephanie Dziengo, Olga Boers, Charlie H Goldsmith, Nadine Graham, Lothar Lilge, Stephen Burnie, Roger White. Low Level Laser Therapy (LLLT) for Neck Pain: A Systematic Review and Meta-Regression. Open Orthop J. 2013; 7: 396–419. Published online 2013 Sep 20. doi: 10.2174/1874325001307010396 PMCID: PMC3802126